APLIKACJA WWW – PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA + LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN USTNY

Leapwise_MacbookAir_Mockup


APLIKACJA WWW POZWALA NA ROZWIĄZYWANIE PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ NA EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE NA STRONIE INTERNETOWEJ.

Najważniejsze cechy:
aplikacja działa na stronie www, w przeglądarce internetowej
praca ON-LINE (aktualizacje automatyczne), bez instalacji dodatkowych programów
baza ponad 2750 pytań ciągle aktualizowanych
podgląd treści aktu prawnego dla każdego pytania
możliwość wyboru wielu trybów nauki
statystyki
aktualny podział na specjalizacje
zaufany i sprawny system płatności
w pakiecie lista pytań na egzamin ustny (powtarzalność pytań 70-100%)


POTRZEBUJESZ JEDYNIE LOGINU I HASŁA – DARMOWA REJESTRACJA

Aby zacząć korzystać z aplikacji musisz się zarejestrować w Serwisie E-UPRAWNIENIA.pl. Rejestracja trwa dosłownie 20 sekund. Nie wiąże się z podaniem żadnych wrażliwych danych osobowych.Należy zapamiętać swój login (adres e-mail) oraz hasło, gdyż są one wymagane podczas logowania do serwisu.


APLIKACJA ON-LINE – PEŁNA SWOBODA

Aplikacja działa ON-LINE, co oznacza, że możesz z niej korzystać gdziekolwiek, kiedykolwiek i na czymkolwiek co umożliwia dostęp do internetu.

Możesz uczyć się w domu, w pracy, na spotkaniu. Bez instalowania dodatkowych programów. Wystarczy jedynie przeglądarka stron internetowych. Aplikacja działa na systemie Windows, Mac OS oraz Android. Komputer stacjonarny, laptop, urządzenia mobilne – na każdym z tych urządzeń skorzystasz z aplikacji.


OKRES PRÓBNY

Aplikacja jest płatna, ale nie kupuj kota w worku. Przez pierwsze 30 minut po aktywacji konta masz pełny, nieograniczony dostęp do wszystkich funkcjonalności, wszystkich pytań. Odpowiedzi są zaznaczane prawidłowo. Jest to czas dla Ciebie abyś mógł sprawdzić, na ile aplikacja spełnia Twoje wymagania. Po tym czasie konto zostanie automatycznie zablokowane. Aby dalej korzystać w pełni z aplikacji należy dokonać płatności.


BAZA PONAD 2750 PYTAŃ 

Aplikacja ma zdefiniowanych ponad 2750 pytań testowych z trzema odpowiedziami dla wszystkich specjalizacji.


AKTUALNY PODZIAŁ NA SPECJALIZACJE

Podział na specjalizację ulegał zmianom. Aplikacja uwzględnia najnowszy, aktualny podział:

– specjalność konstrukcyjno-budowlana,

– specjalność inżynieryjna mostowa,

– specjalność inżynieryjna drogowa,

– specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane),

– specjalność inżynieryjna kolejowa (sterowanie ruchem kolejowym),

– specjalność inżynieryjna hydrotechniczna,

– specjalność inżynieryjna wyburzeniowa,

– specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

– specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

– specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W obrębie każdej specjalizacji wybór uprawnień do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub do obu łącznie. Zakres uprawnień: „ograniczony” lub „bez ograniczeń”.

Wybierz swoją specjalizacje i ucz się pytań z tylko tych aktów prawnych, które są w zakresie Twojej specjalizacji.


PODGLĄD TREŚCI AKTU PRAWNEGO

Aplikacja umożliwia podgląd treści aktu prawnego, którego dotyczy aktualne pytanie. Nie musisz uczyć się w ciemno odpowiedzi i zapamiętywać ich mechanicznie. Teraz możesz sprawdzić skąd bierze się prawidłowa odpowiedz. Metoda ta pozwala na lepsze zapamiętanie pytania oraz umożliwia większą swobodę przy odpowiadaniu na pytanie o podobnej tematyce. Pytania na egzaminie mogą się różnić detalami od tych w aplikacji, które przy zapamiętywaniu mechanicznym mogą powodować konsternację.

podgląd aktu prawnego


STATYSTYKI Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI TEMATYCZNE

Aplikacja umożliwia bieżący podgląd procentowego postępu testu oraz wyniku dla każdej z 7 części tematycznych:

–  prawo budowlane,

–  akty prawne związane ze specjalnością,

–  normalizacja, certyfikacja, materiały budowlane,

–  BHP, p.poż., dozór techniczny,

–  ochrona środowiska, ochrona zabytków,

–  Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, samorząd zawodowy, zamówienia publiczne,

–  geodezja.

Na końcu testu podsumowanie daje możliwość powtórzenia błędnie odpowiedzianych pytań, prawidłowo odpowiedzianych pytań, testu z tego samego zakresu, tego samego testu.

Specjalna karta STATYSTYKI pozwala na zwizualizowanie postępu swojej nauki w czasie z podziałem na poszczególne testy za pomocą wykresów słupkowych.

Dzięki podziałowi statystyk na części tematyczne teraz wiesz, któremu zakresowi powinieneś poświęcić więcej czasu, a który masz już opanowany wystarczająco. Nie powtarzaj pytań, które już umiesz, ucz się efektywnie nie tracąc czasu.


WIELE MOŻLIWOŚCI WYBORU RODZAJU TESTU

Wybierając „Test egzaminacyjny” możesz rozwiązywać test z takiego samego zakresu jak na egzaminie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, który Cię czeka. Kolejne rodzaje testów to:

-test z wybranej części tematycznej – z zakresu kilku aktów prawnych odpowiadających danej tematyce,

-test z wybranego aktu prawnego – sam wybierz czego dokładnie chcesz się uczyć,

-test z błędnych odpowiedzi – powtarzaj pytania, na które wcześniej odpowiedziałeś nieprawidłowo,

-test „taki sam jak ostatnio” – podczas prężnej nauki pozwala na szybsze przejście do testu.

Dla testów możesz wybrać opcję powtarzania błędnych pytań na końcu testu, co pomaga utrwalić trudniejsze pytania. Jest również możliwość (oprócz „testu egzaminacyjnego”) zdefiniowania ilości pytań w teście.

menu wyboru rodzaju testu


PODRĘCZNE OPCJE TESTU

Podczas rozwiązywania testu możesz ustawić automatyczną zmianę pytania po udzieleniu odpowiedzi, bez zbędnego klikania. Opcja „pokaż akt prawny” umożliwia automatyczne wyświetlanie pod odpowiedziami treści aktu prawnego odpowiadającego pytaniu.


LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN USTNY

Wykupując dostęp do aplikacji mobilnej, otrzymujesz również w pakiecie listę pytań na egzamin ustny. Pytania są zebrane w tabeli w pliku MS Excel, gdzie jest udostępnione w łatwy sposób filtrowanie pytań ze względu na zakres tematyki pytania (ogólne, BHP i KP, branżowe), specjalność uprawnień oraz Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Pytania są również pogrupowane w zestawy tak jak występują na egzaminie. Obecnie osiągamy powtarzalność tych pytań na egzaminie ustnym od 70% do nawet 100%.PRZEJDŹ DO LOGOWANIA/REJESTRACJI