rozszerzenie uprawnień

Rozszerzenie uprawnień

Osoby posiadające uprawnienia budowlane mogą  poszerzać swoje umiejętności i wiedzę poprzez zdobywanie kolejnych specjalności lub rozszerzenie zakresu już posiadanych uprawnień na nieograniczone. Przepisy dokładnie określają, jak pomniejszony jest zakres znajomości aktów prawnych oraz wymagany okres praktyki zawodowej w stosunku do uprawnień zdawanych pierwotnie.

 

Kariera zawodowa inżyniera budownictwa czasami wymaga rozszerzenia posiadanych uprawnień, czy to ze względu na własne ambicje, czy ze względu na możliwość polepszenia ogólnopojętych warunków zatrudnienia, co zdarza się najczęściej. Rozszerzenie uprawnień obliguje do nabycia zupełnie innego lub zwiększonego zakresu umiejętności, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

 

Ustawa Prawo budowlane precyzuje, iż w przypadku rozszerzenia uprawnień o inną specjalizację lub rozszerzony zakres („bez ograniczeń”), egzamin powinien dotyczyć jedynie tych treści, które nie obejmowały posiadanych do tej pory uprawnień. Szczegółowy program przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane pkt 7 ustala konieczną liczbę pytań z każdego rodzaju zdobywanych uprawnień. Jest w nim również zawarta informacja, iż zakres aktów prawnych, wymaganych do rozszerzenia uprawnień, jest każdorazowo ustalany indywidualnie. Sytuacja ta podyktowana jest wieloma możliwościami rozszerzania posiadanych uprawnień (różne specjalizacje, rodzaje, zakresy).

 

W kwestii dotyczącej praktyki zawodowej dla rozszerzenia zakresu uprawnień tej samej specjalizacji i rodzaju (z „ograniczonych” na „nieograniczone”) wg Ustawy Prawo budowlane nie wymaga się od kandydata legitymowania się dodatkową praktyką, gdyż została już ona przedłożona podczas zdobywania uprawnień w ograniczonym zakresie. Konieczne jest natomiast udokumentowanie swojego wykształcenia, pozwalającego na uzyskanie uprawnień w nieograniczonym zakresie.

 

W trakcie ubiegania się o uprawnienia budowlane w innej specjalności niż posiadana, wymaga się od kandydatów udokumentowania praktyki zawodowej oraz wykształcenia zgodnego z nową specjalizacją.

 

Reasumując, podczas rozszerzania zakresu uprawnień, nowo-obowiązujący zakres aktów prawnych jest mocno okrojony ze względu na podobny zakres dla uprawnień ograniczonych, wcześniej już posiadanych. Podobnie rzecz wygląda przy zdobywaniu uprawnień w nowej specjalizacji. Tutaj głównie rozszerzeniu ulegają przepisy branżowe.

 

 


Opisywany w artykule fragment Szczegółowego programu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane:

Szczegółowego programu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I 1

 

Szczegółowego programu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I 2

 

Szczegółowego programu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I 3

 


Opisywany w artykule fragment Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414):

rozszerzenie uprawnień rozszerzenie uprawnień

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *