uprawnienia budowlane egzamin pisemny

Rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne

Wybierając branżę budowlaną, jako cel zainteresowania zawodowego, należy mieć świadomość konieczności posiadania przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne odpowiednich uprawnień budowlanych.

 

Osoba rozpoczynająca pracę w branży budowlanej najczęściej zaczyna swoją karierę na stanowisku inżyniera budowy bądź majstra, w przypadku pracy w wykonawstwie, bądź też jako asystent projektanta, w przypadku pracy w biurze projektowym. W trakcie nabywanego stażu czy praktyki zawodowej, aby awansować na wyższe stanowiska, które najczęściej wiążą się z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych (kierownik robót/budowy, projektant) konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych. Czym są samodzielne funkcje techniczne mówi Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414):

rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne

 

Wnioskować należy z tego, że osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne bierze na siebie pełną odpowiedzialność podjętych przez siebie decyzji, podlega odpowiedzialności zawodowej tj.:

rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje technicznerodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje technicznerodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne

 

Pomimo wysokiej odpowiedzialności ponoszonej podczas pełnienia samodzielnych funkcji technicznych należy przyjąć, iż jest to kolejny etap pracy zawodowej, który osiąga się z czasem. Ustawodawca, wprowadzając egzamin na uprawnienia budowlane, które są wymagane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, nakazuje, aby kandydat legitymował się odpowiednim wykształceniem oraz praktyką zawodową. Pozytywnie zdany egzamin wymaga znajomości, związanych z tematyką danej specjalności budowlanej, przepisów, prawa i norm. Spełniając wszystkie warunki powinno się być świadomym pełnionych samodzielnych funkcji technicznych.

rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne

 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) wprowadza  podział uprawnień ze względu na udzielanie ich do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Obowiązuje również podział ze względu na specjalności oraz zakres każdej z nich (ograniczony lub bez ograniczeń).

Klasyfikacja uprawnień budowlanych. Skrócony podział przedstawia tabela.

 

rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne

 

 

O wyborze specjalności warto  pamiętać podczas każdego z etapów przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zagadnienie to zostało opisane w osobnych artykułach tj. Wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla danej specjalności,  Wszystko o praktyce zawodowej na uprawnienia budowlane –  co wpisywać, jak dokumentować wg nowych przepisów.

rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne

 

Dodatkowo Ustawa Prawo budowlane zobowiązuje właściwego ministra do określenia ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych:

rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne

 

Co zostało przedstawione we fragmentach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278):

rozp 1 rozp 2 rozp 3

 

 

23 komentarze

 • Brawo. Gratulacje dla autora

 • jacek

  Czy mając ukończone budownictwo jako 1 stopień studiów i jako magisterkę kierunek związany z inżynierią srodowiska – tj. wentylacje i klimatyzację, można ubiegać się o uprawnienia nieograniczone w projektowaniu lub wykonastwie?

 • Iza

  Czy jeśli w trakcie studiów magisterskich odbywa się praktykę (studia zaoczne) na budowie to czy 1,5 roku praktyki na budowie liczy się od momentu ukończenia studiów czy uwzględnia się praktykę już w czasie studiowania?

  • uprawnienia

   Praktykę odbywaną w czasie studiów jak najbardziej można zaliczyć do praktyki na uprawnienia budowlane. Najważniejsze aby była formalna podstawa zatrudnienia oraz spełnione odpowiednie wymagania dotyczące opiekuna praktyki.

 • Andrzej

  Czy ktoś może mi wyjaśnić jakie konkretnie instalacje można nadzorować w ramach uprawnień telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie? Nie rozumiem zapisu w rozporządzeniu z dnia 24.09.2014 poz. 1278 w par. 14 ust. 3, mianowicie ” Uprawnienia budowlane (…) w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje”. Co to oznacza? Jakie instalacje się w tym zawierają?

  Czy ukończenie technikum elektronicznego upoważnia do ubiegania się o w/w uprawnienia w ograniczonym zakresie?

  • uprawnienia

   Prawdopodobnie „lokalne linie i instalacje” w kontekście uprawnień instalacyjnych telekomunikacyjnych należy interpretować jako lokalna pętla abonencka wg Prawa telekomunikacyjnego tj.: „lokalna pętla abonencka – fizyczny obwód łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, w szczególności z przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem.” Dla upewnienia się radziłbym się skontaktować z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

   Odnośnie wykształcenia – jeżeli ukończył Pan to technikum z tytułem technik telekomunikacji to jak najbardziej może Pan starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie.

   • Andrzej

    Dziękuję za odpowiedź, sprawdzę to dokładnie w takim razie w PIIB.

    Co do wykształcenia to ukończone technikum jest nazwane „technik elektronik”. Jednak zauważyłem w rozporządzeniu, że wykształcenie jest weryfikowane z załącznikiem nr 3. Czy to oznacza że nazwa może odbiegać z tą z załącznika, a Komisja sprawdza przebieg programu nauczania? Czy posiadany tytuł technika elektronika dyskwalifikuje mnie zupełnie z możliwości zdobycia uprawnień (telekomunikacyjnych, bądź elektrycznych)?

    • uprawnienia

     Rozbieżności w nazewnictwie dla wykształcenia technicznego są zapewne weryfikowane w podobny sposób jak rozbieżności dla wykształcenia wyższego (Rozporządzenie nic nie mówi o rozbieżnościach w nazewnictwie wykształcenia technicznego, ale jest to określone dla wykształcenia wyższego). Jeżeli 1/3 programu lub liczby godzin przedmiotów kierunkowych pokrywa się z tym wymaganym w Rozporządzeniu, to taki kierunek jest uznawany. W Pana przypadku prawdopodobnie będzie trzeba przedłożyć komisji program nauczania z liczbą godzin każdego z przedmiotów. Jest to sprawa indywidualna, dlatego lepiej to skonsultować wcześniej ze swoją Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

 • Jakub

  Proszę mi powiedzieć czy praca na budowie w trakcie studiów nie jako staż tez sie liczy do zdania egzaminu? Pracuje Już na budowie 3 lata ale dopiero od roku jestem zarejerstrowany i czyli liczy sie dopiero rok czy 3 lata?

 • QQQ

  Witam ,
  Ukończyłem w 1994 roku studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym o specjalności : Maszyny i urządzenia energetyczne specjalność : klimatyzacja i chłodnictwo . W tym roku nastąpiła zmiana Prawa Budowlanego , uniemożliwiając uzyskanie uprawnień po tym kierunku .
  Pytanie
  Jaki kierunek studiów II stopnia muszę skończyć aby uzyskać uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?.
  Dotychczas projektuję instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne na podstawie indywidualnej odpowiedzi GINB w Warszawie . Coraz więcej Inwestorów żąda posiadania uprawnień o specjalności j.w. i stąd konieczność uzyskania wspomnianych uprawnień .

  • uprawnienia

   Witam. Dla podanych uprawnień konieczne jest ukończenie studiów magisterskich na jednym z kierunków: energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii naftowej lub gazowniczej, wiertnictwa nafty i gazu. Dla uprawnień bez ograniczeń Pana ukończony do tej pory kierunek studiów nie będzie wystarczający, ale jakby Panu wystarczyły uprawnienia ograniczone to proponuję się zwrócić do Komisji Kwalifikacyjnej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa z prośbą o porównanie zakresu studiów z wymaganym i może będzie on wystarczający.

 • Robert

  Witam. Chciałam spytać czy osoba posiadająca uprawnienia do projektowania i wykonywania robót bez ograniczeń w spec. inżynieryjno hydrotechnicznej może projektować np. domki jednorodzinne do jakiejś powierzchni lub być kierownikiem budowy przy realizacji takich domków?

  • uprawnienia

   Witam. Niestety zakres takich uprawnień nie obejmuje projektowania domków jednorodzinnych, chyba, że stoi on na tamie wodnej, ale i tak wymagałby uprawnień konstrukcyjnych do konsultacji :).

 • Milena

  Witam,
  Mam pytanie odnośnie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia. Jaki jest zakres możliwości?
  Pytanie moje odnosi się do sporządzania projektów… wiem ze można wykonywać adaptacje, plany zagospodarowania terenu… Co z zapisem „…2. Sporządzanie w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli…”. Czy posiadając wyżej wymienione uprawnienia można projektować jakiekolwiek elementy konstrukcyjne??? Czy tu należy posiadać bez względnie uprawnienia do projektowanie? Żeby wykonywać to samodzielnie.
  Z góry dziękuję i pozdrawiam

  • uprawnienia

   Witam. Ciężko to stwierdzić bez zapoznania się z Pani decyzją o nadaniu uprawnień. W różnych latach wydawania uprawnień zakres uprawnień nieco się różnił. Jednak raczej uprawnienia do kierowania robotami nie powinny obejmować sporządzania jakichkolwiek projektów, a w szczególności elementów konstrukcyjnych. Nawet jeżeli inwestorem takiej konstrukcji jest osoba fizyczna to musi ona mieć sporządzony projekt przez projektanta z uprawnieniami np. domek jednorodzinny.
   W tym przypadku koniecznie trzeba się skonsultować z Izbą Inżynierów oraz Nadzorem budowlanym, wtedy będzie 100% pewność.

 • Bartek

  Witam,
  Pisze z zapytaniem dotyczącym pełnionych funkcji technicznych na budowie. Pracuje w biurze projektowym jako asystent projektanta a od jakiegoś czasu zajmujemy się również wykonawstwem. Czy funkcja asystenta projektanta (wyjeżdżając na budowę) będzie kwestionowana przez Izbę Inżynierów? Mogę dogadać z pracodawcą funkcję jakę będę pełnił na budowie ale co wpisywać w zestawieniu dot praktyki? Proszę o podpowiedź jaka funkcja jest akceptowana a jaka negowana przez Izbę. Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc.

  • uprawnienia

   Witam. Być może stanowisko asystent projektanta byłoby akceptowane, ale przy pisemnym rozszerzeniu zakresu obowiązków do tych pełnionych np. przez inżyniera budowy. Formalnie trzeba by to tak sprecyzować. W zestawieniu wtedy można śmiało wpisywać stanowisko inżynier budowy. Co do akceptacji Izby to już lepiej dopytać w swojej Izbie.

 • Szymon

  jeżeli jestem studentem zaocznym, 3 roku (studia 4-letnie) kierunku Budownictwo, a na codzień pracuję na budowie jako asystent Kierownika Budowy to czy mogę moją pracę w jakiś sposób zacząć wliczać do praktyki zawodowej potrzebnej do uzyskanie uprawnień na specjalizacji Kierowanie Robót bez ograniczeń?

  • uprawnienia

   Witam.
   Praktykę można zacząć dokumentować dopiero po ukończeniu trzeciego roku studiów, niezależnie czy są to studia zaoczne czy dzienne.

 • Bartek

  Witam,
  Czy muszę być wpisywany do projektu konstrukcji jako np. „członek zespołu projektowego”. Mam już za sobą sporo projektów w których nie widnieje oficjalnie. Jakie jest podejście izby do tego tematu?

  • uprawnienia

   Podczas procesu kwalifikacyjnego , w przypadku praktyki projektowej trzeba przedłożyć sporządzone projekty przy których brało się udział. Bez jakiegokolwiek potwierdzenia w projekcie, że się przy nim pracowało, praktyka powinna być nieuznana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *