egzamin ustny uprawnienia budowlane

Przebieg egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane to konfrontacja z komisją egzaminacyjną. Aby uniknąć zaskoczeń, opiszę, jakie standardy stawiane są wobec egzaminu ustnego wg właściwych aktów prawnych oraz podpowiem, jak przebiega egzamin z perspektywy egzaminowanego.

O tym, że jesteśmy dopuszczeni do zdawania ustnej części egzaminu na uprawnienia budowlane dowiadujemy się parę godzin po ukończeniu egzaminu pisemnego. Egzaminy ustne przeprowadzane są w kolejnych dniach po egzaminie pisemnym, kolejność zdawania jest alfabetyczna wg nazwisk. Przykładowo w izbie śląskiej (druga co do liczby egzaminowanych chętnych) mój egzamin pisemny odbywał się w piątek. Ponieważ moje nazwisko zaczyna się na literę T, na egzamin ustny czekałem równy tydzień, tzn. do kolejnego piątku. Dlaczego o tym piszę? Egzamin ustny wymaga trochę innego sposobu przygotowania się niż egzamin pisemny. Czas po egzaminie pisemnym możemy przeznaczyć typowo na naukę do egzaminu ustnego. W trakcie tego tygodnia pomiędzy egzaminami, naukę na uprawnienia można podzielić na dwa etapy, dzięki temu mamy większe prawdopodobieństwo na zdanie każdej części przy zoptymalizowaniu własnego czasu. W przygotowaniach do ustnej części egzaminu najważniejsze wydaje mi się czytanie i dokładne poznawanie aktów prawnych i norm dotyczących zdawanej przez nas specjalizacji. Jak zostanie poniżej wypunktowane, większość pytań dotyczy konkretnie wybranej specjalizacji.

Zespół egzaminacyjny składa się z: Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy oraz Członków Zespołu (w sumie 3-5 osób). Członkowie komisji powinni posiadać wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń, przy czym  przynajmniej jeden z Członków Zespołu musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności właściwej dla zdającego. Wymagane jest również, by w składzie komisji znajdowały się osoby z wykształceniem prawniczym.

Na egzaminie można mieć swoje wydrukowane akty prawne lub skorzystać z dokumentów udostępnionych przez komisję egzaminacyjną. Pytania dotyczą informacji zawartych w aktach prawnych, więc sprawne orientowanie się w ustawach bądź normach umożliwia nam znalezienie odpowiedzi znajdujących się w nich, mieszcząc się w czasie na przygotowanie do odpowiedzi.  Po wejściu na salę losujemy zestaw pytań. Warto wówczas poinformować Przewodniczącego Komisji, iż mamy swoje akty prawne (jeśli takie posiadamy), powinniśmy także uzyskać jego zgodę na korzystanie z nich. Na przygotowanie się mamy 25 minut, łączny czas egzaminu to 60 minut dla każdego rodzaju uprawnień i tego czasu musimy pilnować. 25 minut jest wystarczającym czasem na sprawne znalezienie 8 odpowiedzi (przy możliwej ilości pytań 6-8-10, w zależności od rodzaju uprawnień). Jednakże czasu nie jest zbyt dużo, więc należy rozsądnie go rozłożyć. Jeżeli odpowiemy na pytanie z pamięci, punkt dla nas, mamy więcej czasu na pozostałe pytania, ale zawsze warto sprawdzić, czy to, co pamiętamy jest w 100% odpowiedzią na pytanie. Dokładne ilości pytań przedstawia tabela.

Egzamin przeprowadzany jest metodą płynną, tzn. 1-2 osoby przygotowują się do odpowiedzi, jedna jest egzaminowana. Dla osób, którym do przygotowania potrzebne jest skupienie może to stanowić pewien problem, ale należy się zmobilizować i ograniczyć jedynie do myśli związanych ze swoimi pytaniami.

Po wywołaniu przez Komisję przystępujemy do części właściwej egzaminu. Komisja katowicka podczas odpowiedzi nie zadawała dodatkowych pytań do tych z listy, nie wprowadzała w błąd, była pomocna, miła, a w razie problemów naprowadzała na odpowiedź. Nie należy jednak tego uważać za standard. W innych województwach może być inaczej. Trzeba być solidnie przygotowanym, być pewnym swoich odpowiedzi, ale przede wszystkim opanowanym. Odpowiedź oceniana jest w zakresie punktowym 0-5 pkt. Podczas egzaminu możemy spodziewać się pytań dotyczących odbytej  przez nas praktyki zawodowej.

Wg  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)  jedno z pytań obejmuje część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega. Musimy być przygotowani do rozwiązania prostego problemu projektowego, bądź rozrysowania i omówienia szkicu, rysunku. Wszystko w granicach naszej specjalności.

Na wyniki musimy poczekać aż zostanie przeegzaminowana cała nasza grupa.

Wymagania i przebieg egzaminu pisemnego określają akty prawne przedstawione poniżej.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278):


Szczegółowy program przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I (do tej pory PIIB nie opublikowała nowszej wersji):

Szczegółowy program przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I 2 Szczegółowy program przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I 3 Szczegółowy program przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I 4 Szczegółowy program przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. Część I 5

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *