Podział na specjalizacje uprawnień budowlanych obowiązujący od 2015 roku

W ostatnim czasie dynamicznym zmianom ulegały akty prawne omawiające temat zdobywania uprawnień budowlanych. Zmiany te dotyczą także specjalizacji uprawnień budowlanych.

Podziałowi uległa specjalizacja kolejowa, wyodrębniając specjalność inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, oraz inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Na jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2014 roku dostępna była nowa specjalizacja- hydrotechniczna. Została ona utrzymana.

Obowiązujący (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)) podział uprawnień na specjalizacje przedstawia tabela.

rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne

 

Dużo szerzej o podziale i zakresie poszczególnych specjalizacji w artykule Rodzaje uprawnień budowlanych, samodzielne funkcje techniczne.

O obowiązkach i prawach osób pełniących samodzielne funkcje techniczne napisano w artykule Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *