Praktyka zawodowa

Opisz swój egzamin – budowlańcy dla budowlańców

Każdy wie, że lepiej dokładnie wiedzieć, co go czeka na egzaminie, niż doświadczyć niespodzianek na własnej skórze.

 

Egzamin na uprawnienia budowlane dostarcza dużej ilości nerwów, które możemy zmniejszyć poprzez skrupulatne przygotowanie. Ten artykuł jest właśnie po to, abyście mogli opisać swoje odczucia, pytania, które pojawiły się na Waszym egzaminie, atmosferę panującą na egzaminie, podejście komisji. Ogólnie rzecz ujmując, opisać przebieg własnego egzaminu z perspektywy egzaminowanego.

 

Jeżeli zdawałeś egzamin na uprawnienia budowlane, pomóż kolejnym osobom przystępującym do niego. To miejsce, gdzie budowlańcy piszą dla budowlańców. To tu opisz swój egzamin, dzieląc się z innymi swoim doświadczeniem.

 

To Wy będziecie tworzyć ten artykuł, i, jak sam wiem ze swojego doświadczenia, będzie on miał wielką wagę podczas ostatecznego przygotowywania się do egzaminu. Pomoże on rozwiązać pewne, czasami błahe problemy i  uzupełni niedopowiedzenia, które mogą nas wytrącić z równowagi podczas egzaminu.

 


W celu ujednolicenia komentarzy proponuję dodawać swoje wpisy wg poniższego szablonu:

 

Rok egzaminu, sesja: (2014/1, 2014/2, 2015/1 itp.)

Okręgowa Izba Inżynierów: (dolnośląska, mazowiecka, wielkopolska itp.)

Specjalność: (konstrukcyjno-budowlana, mostowa itp.)

Rodzaj uprawnień: (projektowe/wykonawcze; ograniczone/bez ograniczeń)

Opis egzaminu pisemnego: (napisz, co nowego Cię na nim spotkało, jakie nowe pytania miałaś/eś na teście itp.)

Opis egzaminu ustnego: (napisz, czy komisja przestrzegała limitów czasu, jak wyglądała sprawa dostępności aktów prawnych, jaka była atmosfera podczas odpowiedzi, jakie wylosowałaś/eś pytania itp.)

 

 

3 komentarze

 • tomekking

  Rok egzaminu, sesja: 2014/2

  Okręgowa Izba Inżynierów: śląska

  Specjalność: kolejowa

  Rodzaj uprawnień: wykonawcze; bez ograniczeń

  Opis egzaminu pisemnego: egzamin przebiegał sprawnie, jeżeli chodzi o pytania to zaskoczyła mnie ilość z materiałówki, certyfikacji, normalizacji, pare pytań z BHP nowych. Bez podchwytliwych pytań. Czasu zdecydowanie wystarczająco.

  Opis egzaminu ustnego: do odpowiedzi wchodził każdy pokolei wywoływany przez komisję, 20 minut na przygotowanie, raczej tego przestrzegali, pytania idealne do znalezienia w aktach prawnych i wypisania. Pytania: Szczególne środki jakie pracodawca musi poczynić przy pracy w środowisku rakotwórczym (chodziło o badania profilaktyczne, środki ochrony bezpośredniej)? Kto może sie wpisywać w dzienniku budowy (Kierownik robót/ budowy, Projektant, Inspektor nadzoru)? Jakie sa specjalne wymagania/urzadzenia montowane na kolei na obiektach inżynieryjnych (odbojnice, dziaby, odpowiednie skosy i odległosci)? Zadanie praktyczne: narysować technologie poszerzania nasypu kolejowego (schodkowanie ze spadkami). Reszty nie pamiętam. Komisja miła i starała sie naprowadzać na odpowiedz, szukają konkretów.

 • PW

  Rok egzaminu, sesja: 2016/1

  Okręgowa Izba Inżynierów: śląska

  Specjalność: inżynieryjna kolejowa

  Rodzaj uprawnień: wykonawcze; bez ograniczeń

  Opis egzaminu pisemnego: 75% pytań z testów, z nowych dot. szerokość przejścia na placu budowy, trochę zabytków, odbudowa obiektów zniszczonych przez klęski żywiołowe, odpady- karanie, pytania wyłącznie do specjalizacji, brak budynków, dróg, ppoż.
  Opis egzaminu ustnego: czas przygotowania ok 25 minut czas zdawania około 25 minut, wszystko sprawnie, trochę pytań dodatkowych naprowadzających na „klucz odpowiedzi”, można było posiadać własne normy i instrukcje(nie zauważyłem żeby na stołach były może gdzieś z boku leżały miałem własne ID-1,3,4), na stołach 12 tomów ustaw więc trochę czasu zajmuje znalezienie odpowiedniego rozporządzenia; pytania kiedy NB może zlecić kontrole obiektu, ubezpieczenie OC dla inżynierów budownictwa, co to jest plac ładunkowy, kiedy służba BHP w zakładzie pracy, dokumentacja podwykonawcza bezstyku, diagnostyka nawierzchni, kontrole budowy i zadania kierownika budowy po przejęciu placu budowy modernizowanej linii kolejowej, z innych pytań: poszerzenie toru ile na 1mt, tłuczeń dla magistrali, zamknięcie toru dla prowadzenia robót, wysokość peronów, długość szyn handlowa w torze bezstykowym, coś z badaniami materiałów nawierzchniowych.

 • zdany

  Rok egzaminu, sesja: (2014/1, 2014/2, 2015/1 itp.)

  Okręgowa Izba Inżynierów: (dolnośląska, mazowiecka, wielkopolska itp.)

  Specjalność: konstrukcyjno-budowlana

  Rodzaj uprawnień: projektowe/wykonawcze; bez ograniczeń

  Opis egzaminu ustnego:
  1. podaj def nośności elem konstrukcyjnego w rozumieniu eurokodu 1
  2. omów stany graniczne i etapy projektowania muru oporowego
  3. wymienić typy wkładek w łączeniach elementów drewnianych oraz zasady ich projektowania
  4. dwuteownik obciążony siłą skupioną, czy jest różnica miedzy obciążeniem górnego, a dolnego pasa
  5. dylatacje w ścianach murowanych, omówić zasady doboru
  6. zasady wykonania tynków trójwarstwowych
  7. omówić sposób wykonania stropu terriva
  8. typy zbrojenia na ścinanie, ukształtowanie i zasady obliczania
  9. zasady BHP pracy na wysokości 1m
  10. co zawiera rysunek projektu zagospodarowania terenu
  inne:
  pojęcie worek śnieżny, omówić zasadę (obciążenie śniegiem)
  dużo o murach oporowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *