Opinia opiekuna praktyk wpisywana w książce praktyki zawodowej

W przypadku dokumentowania praktyki zawodowej w książce praktyki zawodowej, konieczne jest właściwe opiniowanie opiekuna praktyk.

 

Przede wszystkim, wypełniając książkę praktyki zawodowej, należy pamiętać o tym, że opiekun musi potwierdzić odbytą praktykę przynajmniej raz na miesiąc (pieczątka z pełnioną funkcją techniczną oraz numerem uprawnień). Opinia opiekuna praktyk może być wpisywana w postaci wpisu w stylu „Potwierdzam praktykę, opiniuję pozytywnie”.

Na koniec każdego etapu praktyki, tj. przy zmianie obiektu, na którym odbywana była praktyka, lub przy zmianie opiekuna praktyk, wymagana jest kilku-zdaniowa opinia opiekuna praktyk. Wpis ten może mieć przykładową treść „Pan Jan Kowalski wykazuje się bardzo dobrą znajomością zagadnień praktycznych i teoretycznych związanych z zakresem odbytej praktyki. Zadania wykonywał rzetelnie, terminowo, z odpowiednim zaangażowaniem. Opiniuję pozytywnie. Oceniam bardzo dobrze.”

Konieczne jest, aby opiekun praktyki napisał taką opinię w książce praktyki zawodowej własnoręcznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *