Opiekun i patron praktyki – kto nim może być?

Podczas rozpoczynania pracy zawodowej bardzo istotne, z punktu widzenia osoby starającej się o uprawnienia budowlanej, są kwalifikacje współpracowników. Podczas wyboru pracy, czy też budowy warto dowiedzieć się, czy osoba pod której przewodnictwem będziemy pracować spełnia kilka wymogów. Istotne też są różnice między funkcją kierownika (opiekuna) praktyki zawodowej oraz patrona.

Na początku wyjaśnijmy różnice między kierownikiem, a patronem.

Patronem naszej praktyki może być osoba, która ma 5-cio letnie doświadczenie przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień. Automatycznie należy przyjąć, że funkcja patrona dotyczy tylko praktyki projektowej. Pod przewodnictwem patrona można odbyć maksymalnie jeden rok praktyki przy sporządzaniu projektów, która to jest równorzędna z bezpośrednim uczestnictwem w pracach projektowych. Ważną jest również to, że z patronem praktyki nie trzeba mieć powiązań formalno-prawnych, czyli nie musimy być ściśle związani firmą lub zleceniem z taką osobą. Patronem może być nasz znajomy, któremu pomagamy w sporządzaniu projektów.

Kierownikiem praktyki (opiekunem) jest osoba, która bezpośrednio z nami pracuje, jest np. naszym przełożonym. Jest odpowiedzialna za nasze działania i wydaje je nam. Osoba ta dokonuje bieżącej oceny naszej pracy. Formalnie powinny te osoby być związane ze sobą umowami lub pracować jednej firmie. Najczęściej osobą taką będzie Kierownik budowy, Kierownik robót lub Projektant.

Poniżej przedstawiam wymagania formalne jakie dotyczą zarówno patrona jak i kierownika praktyki na uprawnienia budowlanej:

  1. Specjalność i zakres uprawnień budowlanych. Specjalność musi być taka sama o jaką my będziemy się starali. Zakres uprawnień opiekuna musi być „bez ograniczeń”. W innym przypadku Izba nie uzna takiej praktyki.
  2. Opiekun i patron, w czasie odbywania praktyki musza mieć opłacone składki na ubezpieczenie OC oraz
    składek członkowskich z tytułu przynależności do okręgowej i krajowej izby. Wymóg ten jest stawiany podczas całego okresu praktyki. Wynika to bezpośrednio z tego, że aby pełnić samodzielne funkcje techniczne (Kierownik budowy, robót, Projektant) trzeba mieć opłacone w/w składki. Status opłacenia składek każdego członka izby można sprawdzić na stronie PIIB.

Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa mają też swoje zasady, których się trzymają i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że np. nie zostanie uznana praktyka pod przewodnictwem osoby sprawdzającej projekt w przypadku praktyki projektowej, oraz pod przewodnictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego.


Inne kwestie dotyczące praktyki budowlanej:


Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podpisać praktyki

Jak zliczać czas praktyki – dni, tygodnie, miesiące

Jak długo musi trwać praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

Od kiedy można zbierać praktykę zawodową na uprawnienia budowlane?

O praktyce zawodowej na uprawnienia budowlane

Jak dokumentować praktykę zawodową wg nowego rozporządzeniaO

Opinia opiekuna praktyk wpisywana w książce praktyki zawodowejDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *