Nieoficjalna informacja dot. zakresu znajomości aktów prawnych

W oficjalnie opublikowanym pliku Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane czytamy, że:

Zwrot „znajomość całości przepisów” użyty w kolumnie 14 „zakres wymaganej znajomości” oznacza, iż z uwagi na powagę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym, wymagana jest jego szczegółowa znajomość. Zapis ten dotyczy  specjalności wyszczególnionych w kolumnach 4-13.  

Zwrot „ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego” użyty w kolumnie 14 „zakres wymaganej znajomości” oznacza, iż wymagana jest ogólna znajomość zagadnień, jakie dany akt prawny reguluje oraz umiejętność praktycznego posługiwania się tym przepisem w stopniu pozwalającym wyjaśnić kwestie, które przepis ten reguluje. Zapis ten dotyczy specjalności wyszczególnionych w kolumnach 4-13.

Przez nieoficjalne źródło udało się dotrzeć do informacji, że akty prawne z przyporządkowanym zwrotem „znajomość całości przepisów” obowiązują zarówno na egzaminie pisemnym jak i ustnym.

Akty prawne z przyporządkowanym zwrotem „ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego” obowiązują tylko na egzaminie ustnym.

Ta nieoficjalna informacja może być szczególnie przydatna dla zdających egzamin na uprawnienia budowlane.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *