koszty postepowania kwalifikacyjnego uprawnienia budowlane

Koszt postępowania kwalifikacyjnego w 2021 roku bez zmian

Przed Tobą egzamin na uprawnienia budowlane? Egzamin ten jest egzaminem państwowym. Zdający musi ponieść koszty postępowania kwalifikacyjnego związane z możliwością przystąpienia do niego, jak i samego egzaminu.

Opłaty wnosimy na konto bankowe właściwej dla nas Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pamiętając o dokładnym opisie w tytule przelewu.

Jak dzielą się koszty postępowania kwalifikacyjnego?

Koszty dzielą się na dwie części. Oddzielnie należy zapłacić za rozpatrzenie składanego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, kontrolę treści pod względem merytorycznym, a także ocenę naszej praktyki zawodowej. Osobno należy wnieść opłatę za przeprowadzenie egzaminu. Pierwszą część opłaty dokonujemy przed złożeniem wniosku, a jej potwierdzenie składamy razem z wnioskiem. Stanowi ona ½ całości kosztów za egzamin.

Drugą część kosztów (za postępowanie kwalifikacyjne) wnosi się po zakwalifikowaniu naszego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (informacja w liście poleconym), lecz nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie pisemnym i kolejnego podejścia do egzaminu musimy uiścić całość opłaty za ponowne przeprowadzenie egzaminu.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie ustnym, opłata konieczna do wniesienia by powtórzyć egzamin, stanowi ponad połowę wysokości opłaty za całościowe przeprowadzenie egzaminu.

Wysokość opłat

Wysokości wszystkich opłat zróżnicowane są pod względem rodzaju uprawnień, tj. zależnie od przystępowania do egzaminu odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Wysokości opłat na rok 2021 przyjęte na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB przedstawia tabela.

Tabela nr 1 opłaty za egzamin

Opłata z tytułu kwalifikowania kandydata nie podlega zwrotowi, natomiast druga część opłaty jest możliwa do odzyskania w przypadku usprawiedliwionego nie stawienia się na egzaminie.

Z Ustawy Prawo budowlane dowiadujemy się również o przysługującym wynagrodzeniu członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Za pracę przy kwalifikowaniu lub przeprowadzaniu egzaminu członek komisji dostaje każdorazowo od 40,50zł przez 72,00zł do 99,00zł (zależnie od rodzaju uprawnień).


Opisywane fragmenty Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414):

uprawnienia budowlane opłatyuprawnienia budowlane opłatyuprawnienia budowlane opłaty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *