Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podpisać praktyki

Bardzo często zdarza się, że będąc na budowie zakładamy, że naszym opiekunem praktyki będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego. Przeważnie ta osoba odpowiada nam pod względem konotacji zakładu pracy, dobrego i częstego kontaktu oraz poziomu swojej wiedzy. Pełni również samodzielną funkcję techniczną na budowie. Niestety, ta osoba, która na budowie powinna mieć bardzo dużą wiedzę techniczną nie może być naszym opiekunem praktyki.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma za zadanie nadzorować całość robót, sprawdzać ich prawidłowość wykonania oraz dokumentację. Jego zadaniem natomiast nie jest uczestniczenie w tych robotach, ich organizowanie i zarządzanie. To należy już do Kierownika budowy.

Praktyka na budowie wg wymagań formalnych musi polegać na czynnym uczestniczeniu w procesie budowy, pracach budowlanych i pełnieniu funkcji technicznych na budowie. Z tej definicji wychodząc, pod skrzydłami Inspektora nadzoru inwestorskiego, praktykant nie ma możliwości zdobywania wymaganej praktyki.

Taka jest interpretacja przepisów Przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne oraz również Naczelny Sąd Administracyjny, który swoja opinię przedstawił w wyrokach:


– IV SA 364/97Prowadzenie prac budowlanych z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego nie może spełniać wymogów odbywania praktyki budowlanej pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane

-VI SA/Wa 935/13 „Warunek ten spełnia tylko funkcja techniczna wymieniona w pkt 2, tj. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykonuje obiektu i nie kieruje budową lecz jedynie nadzoruje z ramienia inwestora jego wykonanie”.

Inne kwestie dotyczące praktyki budowlanej:

Jak zliczać czas praktyki – dni, tygodnie, miesiące

Opiekun i patron praktyki – kto nim może być?

Jak długo musi trwać praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

Od kiedy można zbierać praktykę zawodową na uprawnienia budowlane?

O praktyce zawodowej na uprawnienia budowlane

Jak dokumentować praktykę zawodową wg nowego rozporządzeniaO

Opinia opiekuna praktyk wpisywana w książce praktyki zawodowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *