Aktualizacja wykazu aktów prawnych i norm na egzamin w maju 2016

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa umieszczono 19 lutego 2016 roku wykaz aktów prawnych oraz norm, których znajomość obowiązuje na egzaminie w maju 2016 roku. Pliki do pobrania bezpośrednio ze strony PIIB:

 

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane

Wykaz norm obowiązujących do egzaminu na uprawnienia budowlane

Zmianom uległo 55 aktów prawnych. W większości do wcześniej zdefiniowanych aktów prawnych zostały dopisane akty zmieniające, które weszły w życie po przedostatniej aktualizacji wykazu.

Dwa rozporządzenia zostały dodane ( Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej)

Zakres obowiązywania dla poszczególnych specjalności nie został zmieniony.

NAJNOWSZE ZESTAWIENIE AKTÓW PRAWNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA ICH TREŚCI DO ZNALEZIENIA W ARTYKULE:

Wykaz aktualnych aktów prawnych na egzamin w maju 2016

AKTUALNY ZAKRES ZNAJOMOŚCI AKTÓW PRAWNYCH DLA KONKRETNEJ SPECJALNOŚCI DOSTĘPNY W APLIKACJI TESTÓW NA UPRAWNIENIA (ZAKŁADKA  „AKTY PRAWNE”) PO ZALOGOWANIU:

PRZEJDŹ DO LOGOWANIA/REJESTRACJI

 

Jednocześnie informujemy, że obecny stan bazy pytań i odpowiedzi w aplikacji E-UPRAWNIENIA.pl odpowiada już NOWEMU WYKAZOWI AKTÓW PRAWNYCH opublikowanemu na potrzeby egzaminu na uprawnienia budowlane w maju 2016 roku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *