Uprawnienia budowlane testy online
uprawnienia budowlane opłaty

Koszt postępowania kwalifikacyjnego w 2018 roku

Egzamin na uprawnienia budowlane jest egzaminem państwowym. Zdający musi ponieść koszty postępowania kwalifikacyjnego związane z możliwością przystąpienia do niego, jak i samego egzaminu.   Opłaty wnosimy na konto bankowe właściwej dla nas Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pamiętając o dokładnym opisie w tytule przelewu.   Koszty dzielą się na dwie części. Oddzielnie należy zapłacić za rozpatrzenie składanego wniosku o nadanie uprawnień […]

» Czytaj

Składki członkowskie i za ubezpieczenie OC nadal na tym samym poziomie w 2018 roku

Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa w swoim komunikacie ogłosiła wysokość składek członkowskich oraz określiła wysokość opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie OC.  LINK Sprawować samodzielne funkcje techniczne można wyłącznie w okresie opłaconych w/w opłat. Praktykanci natomiast muszą pamiętać, że opiekun praktyk musi mieć opłacone składki w okresie, w którym odbywają oni praktykę. Składki w 2018 roku nie ulegną zmianom i komplet opłat na cały […]

» Czytaj

Egzamin Maj 2018 – terminy, porady

Zaczyna się okres przygotowań do egzaminu w maju 2018 roku. Szansa na podejście do egzaminu mają osoby, które terminowo dostarczą swoje dokumenty. Również informacje zwrotne są związane ze ścisłymi terminami. Poniżej prezentujemy terminarz na rok 2018 sesja wiosenna. Ważne terminy: -styczeń – luty 2018 – terminy składania wniosków o zakwalifikowanie do egzaminu na uprawnienia (termin zależny od danej Izby). Do tego terminu możemy […]

» Czytaj

Projekt nowej Ustawy dot. zdobywania uprawnień budowlanych

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu nowej Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Ustawa zawiera wymagania i wszelkie zasady zdobywania uprawnień budowlanych. Projekt ustawy do pobrania TUTAJ.   Swoją opinię przedstawiła już Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Wynika z nich, że projekt zawiera wiele niedociągnięć i wymaga doprecyzowania wielu zagadnień. Całość do prześledzenia TUTAJ. Nowa ustawa miałaby być bardziej rygorystyczna w stosunku […]

» Czytaj

Brak „zakresu wymaganej znajomości” aktów prawnych w opublikowanym na listopad 2017 r. wykazie aktów prawnych

Zapewne wielu ogarnęło duże zdziwienie, gdy podczas przeglądania nowego Wykazu aktów prawnych wymaganych na egzamin w listopadzie 2017 r. nie ujrzeliśmy kolumny z „zakresem wymaganej znajomości” dla poszczególnych aktów prawnych. Dzięki tej informacji było wiadomo czy dany akt prawny należy umieć całościowo i dość dokładnie („znajomość całości przepisów), czy tylko zwrócić uwagę na najistotniejsze kwestie dla naszej branży („ogólna znajomość”). […]

» Czytaj

Jak będzie wyglądał egzamin na uprawnienia w listopadzie 2017 roku

Terminy złożenia wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w większości Okręgowych Izb inżynierów już minęły. Obecnie należy oczekiwać na list polecony dotyczący decyzji o weryfikacji praktyki zawodowej, który powinien zostać wysłany przez OIIB najpóźniej 1 miesiąc przed egzaminem. Powoli można się przygotowywać do egzaminu.

» Czytaj
1 2 3 4