egzamin ustny uprawnienia budowlane

Pytania na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane

Pytania zadawane na egzaminie ustnym zawsze budzą dużą ciekawość kandydatów.  Mimo, iż Krajowa Komisja Kwalifikacyjna udostępnia przed każdą sesją egzaminacyjną zbiór przykładowych pytań na egzamin pisemny, to ciężko uzyskać jakiekolwiek oficjalne informacje na temat treści pytań na egzamin ustny.

 

Wg przyjętej zasady, pytania na egzaminie ustnym pogrupowane są na cztery części:

  1. Pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa.
  2. Pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej.
  3. Pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które się ubiega.
  4. Pytania obejmującego część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązania zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy.

 

Pierwsze trzy podpunkty dotyczą zakresu aktów prawnych, których znajomości wymaga egzamin pisemny. Analizując przebieg egzaminów ustnych, w praktyce można stwierdzić, iż pytania te są rozwiniętą odwrotnością pytań testowych. Dla przykładu: pytanie testowe dotyczy określenia czy samodzielną funkcją techniczną jest: 1 odpowiedz, 2 odpowiedz, 3 odpowiedz. Pytanie na egzaminie ustnym dotyczące tego zagadnienia sformułowane byłoby następująco: wymień 4 typy działalności wymagającej posiadania samodzielnych funkcji technicznych. Zasadnicze treści pytań niezupełnie mogą sobie odpowiadać, ale przykład ten przedstawia modelowy sposób formułowania pytań na egzamin ustny.

 

Ostatni podpunkt wymaga wykorzystania sprawnego i logicznego myślenia kandydata, a także umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy, bądź nabytej praktyki do rozwiązania problemu obejmującego zakres wybranej przez siebie specjalizacji. Generalnie ujmując, są to zadania dość podstawowe, z którymi kandydat styka się podczas swojej praktyki zawodowej w wybranej branży i bez większych problemów powinien sobie poradzić. Zadane pytanie przeważnie jest bardzo konkretne. Obejmuje ono jasno sprecyzowany problem, i takiej też odpowiedzi oczekuje komisja od kandydata.

 

Z całą pewnością można stwierdzić, iż bardzo pomocna (określiłbym w 50%) jest znajomość odpowiedzi na przykładowe pytania testowe, gdyż często są one analogiczne. Pozytywna ocena z egzaminu ustnego wymaga od kandydata znajomości aktów prawnych, zarówno tych ogólnobudowlanych, jak i przede wszystkim tych branżowych (większość pytań na egzaminie ustnym dotyczy specjalizacji, którą wybrał egzaminowany). Sprawne orientowanie się w przepisach prawnych udostępnionych przez komisję lub własnych umożliwia również szybkie odnalezienie w nich odpowiedzi podczas egzaminu, co gwarantuje 100%-owe wyczerpanie tematu pytania.

 

Szerzej o całym egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane napisano w artykule: Przebieg egzaminu ustnego

 

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *