Jak dokumentować praktykę zawodową wg nowego rozporządzenia

Temat ten jest bardzo aktualny i wzbudza wiele wątpliwości. Jak dokumentować praktykę zawodową według nowego rozporządzenia?

 

Obecnie wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) w zależności od okresu odbywania praktyki obowiązuje różny sposób jej dokumentowania:

Praktyka odbyta przed dniem 15.02.1995 r.:

 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (do pobrania na stronie właściwej izby).

Praktyka odbyta między 15.02.1995 r. a 25.09.2014 r.:

 • Książka praktyki zawodowej.

Praktyka odbyta po 25.09.2014 r.:

 • Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikiem tj. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej.

W każdym przypadku należy pamiętać o dołączeniu dla każdego opiekuna praktyk potwierdzającego odbytą praktykę:

 • Decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (należy o niej pamiętać podczas potwierdzania odbytej praktyki u opiekuna praktyki – wymagany jego podpis),
 • Zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (należy o nim pamiętać podczas potwierdzania odbytej praktyki u opiekuna praktyki – wymagany jego podpis).

 

Więcej o praktyce zawodowej w artykułach O praktyce zawodowej na uprawnienia budowlane oraz Opinia opiekuna praktyk wpisywana w książce praktyki zawodowej.

 

56 komentarzy

 • Łukasz

  Witam,
  mam pytanie odnośnie dokumentowania praktyki. Czy zaświadczenie o przynależności do izby musi być aktualne na dzień podpisania przez opiekuna praktyk oświadczenia o odbytej praktyce ( „miejsce,data i podpis składającego oświadczenie” ) ?

  Właśnie przymierzam się do zmiany pracodawcy i zastanawiam się czy przy składaniu dokumentów na egzamin na uprawnienia budowlane będę musiał mieć aktualne na dany rok zaświadczenie o przynależności do izby opiekuna praktyk czy aktualne na dzień otrzymania oświadczenia o odbytej praktyce ?

  Z góry dziękuje i pozdrawiam

  • uprawnienia

   Opiekun praktyki musi mieć opłacone wszystkie składki w izbie podczas nadzorowania Pana praktyki, w czasie jej odbywania. Głównie chodzi o to aby w tym czasie miał on możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, a co za tym idzie musi mieć opłacone składki, jest to pewnego rodzaju weryfikacja opiekunów. W dniu podpisywania oświadczenia nie musi mieć ich opłaconych, bo może podpisać oświadczenie w dowolnej chwili po odbyciu praktyki.

 • Marcin , Elektryk

  Z jaką szczegółowością należy wypełniać „zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej” ?
  Jeżeli zadanie trwało rok to czy wystarczy jeden wpis czy trzeba to rozpisywać szczegółowo ?

  • uprawnienia

   Należy opisać sam obiekt, projekt, nie prace jakie się wykonywało. Trzeba opisać charakterystyczne dane obiektu dla wybranej specjalności – tu można dopisać trochę więcej typowych dla specjalności danych.

 • Daniel

  Podczas ostatniego roku zajmowałem się projektowaniem 6 dróg, terminy projektowania się pokrywały, czy powinienem wybrać z tego np 3 budowy i tylko je wpisać do zestawienia czy terminy mogą się dublować?

  • uprawnienia

   Witam.
   Terminy tych projektów mogą się pokrywać. Oczywiście mogą się w taki sposób pokrywać aby ich przybliżona pracochłonność mieściła się w ramach jednego etatu.

 • KEJ

  1 pytanie: Gdy robię praktykę zawodową na budowie oraz jednocześnie przy projektowaniu, a prace mi się pokrywają, jak to rozpisać aby łącznie mieć 1 rok na budowie i 1 rok przy projektowaniu? Czy np. jeśli jednocześnie odbywałam praktykę na budowie i przy projektowaniu przykładowo przez 1 miesiąc to liczy mi się to tak, że 1 miesiąc przepracowałam na budowie i 1 miesiąc przy projekcie, czy jest to 2 tyg. przy projekcie i 2 tyg. na budowie?

  2 pytanie: Od kiedy do kiedy liczę czas przy opracowywaniu dokumentacji projektowej? Od momentu zlecenia dokumentacji projektowej od inwestora czy w momencie kiedy dostałam mapę do celów projektowych? Często jest tak, że zlecenie od Inwestora już jest, ale np. nie ma jeszcze mapy do celów projektowych.

  • uprawnienia

   Witam.
   1. Trzeba to rozpisywać jako jeden pełny etat przepracowany na rzecz praktyki projektowej oraz osobno jeden pełny etat na rzecz praktyki wykonawczej. Czyli w rozważanym przykładzie musi to być 2 tyg. projektowej i 2 tyg. wykonawczej.
   2. Wg mnie praktyka może się już zacząć po otrzymaniu formalnego przyjęcia zlecenia. Bez mapy można już robić pewne obliczenia, szkice detali itp.

 • Arek

  Czy pełnienie funkcji Inżyniera budowy przy pracach remontowych nie wymagającym pozwolenia na budowę również liczone jest do praktyki zawodowej?

  • uprawnienia

   1. Inżynier budowy to odpowiednie stanowisko do zdobywania praktyki, jeżeli w ramach swoich obowiązków czynnie uczestniczy w procesie budowlanym na budowie.
   2. Praktyka przy remontach może być zaliczona, lecz zależy to od „kalibru” tych prac remontowych. Szpachlowanie, czy układanie płytek raczej nie będzie zaliczone, ale już stawianie ścianek działowych murowanych może być zaliczone.

 • Piotrek

  Dobry wieczór. Jaką należy wpisać formę odbywania praktyki w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej? Czytałem że jest to duży problem dla izb ponieważ teoretycznie powinienem pracować osiem godzin dziennie przed pięć dni w tygodniu pod nadzorem osoby kierującej praktyką, a w przypadku działalności jest to rzekomo niemożliwe.
  Z tym że pracodawcy aktualnie nie rozdają etatów, tylko nakazują założyć działalność. Zatem pracuję po 8h przed 5 dni pod nadzorem, ale nie mam w ręku etatu tylko „działalność”. I co teraz?

  • uprawnienia

   Witam. Ciężko wypowiadać się w imieniu Izby, ale w takim przypadku może pomogłaby lista obecności bądź inne potwierdzenie dzienne Pańskiej pracy. Lepiej tą sprawę wyjaśnić bezpośrednio ze swoją Komisją Kwalifikacyjną z Izby.

 • Michał

  Witam.
  Pracuje w firmie zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej na stanowisku mistrza. W ramach prowadzenia eksploatacji naszej sieci elektroenergetycznej przeprowadzane są prace modernizacyjne jak i budowane są od podstaw nowe trasy kabli zasilających. Firmy które wygrają przetarg sporządzają projekty i przy wykonawstwie mają swojego kierownika budowy. Ja jako przedstawiciel inwestora po pierwsze dbam o bezpieczeństwo realizacji, a po drugie też dopilnowuję czy wszystkie prace są wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem.
  Pytanie czy w takich realiach kierownicy tych budów mogą potwierdzić moją praktykę zawodową przy staraniu się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi?

  • uprawnienia

   Witam.
   Jest to podstawa do wykazania praktyki, przy założeniu, że zakres robót, przy którym brał Pan udział nie ograniczy się jedynie do układania nowych kabli. Raczej trzeba wykazać „ciekawszy” zakres praktyki.

 • Sławek

  Pracuję w firmie projektowo – wykonawczej w pracowni projektowej od dwóch lat. Wykonuje projekty sieci, przyłączy do budynków pod nadzorem projektanta z uprawnieniami. Projekty, wykonane w pracowni realizowane są przez firmę. Jestem na budowie przy realizacji tych projektów. Czy Projektant potwierdza moją praktykę projektową czy również na budowie ? W swojej branży pracuję od ponad 30 lat.

  • uprawnienia

   Witam.
   Praktykę na budowie może podpisywać jedynie osoba z uprawnieniami wykonawczymi w Pana przyszłej specjalizacji. W tym przypadku projektant nie może podpisać Panu praktyki na budowie.

 • Cooling

  Pracuję w firmie projektowo-wykonawczej na stanowisku asystenta projektanta (taki zapis w umówie). Robię projekty instalacji sanitarnych. Gdy projekt, który realizowuję trafia do wykonawstwa przechodzę na budowę jako asystent inżyniera budowy/sanitarnego, lecz nie mam takiej nazwy stanowiska na umowie, umowa nie definiuje wprost zakresu obowiązków w podziale na projektowanie czy wykonawstwo. Czy to może być problem przy rozpatrywaniu praktyki zawodowej?

  Cześć projektową podpisuje osoba z uprawnieniami do projektowania i wykonawstwa bez ograniczeń, część wykonawczą osoba z uprawnieniami tylko do wykonawstwa bez ograniczeń.

  • uprawnienia

   Witam.
   Pełny zakres obowiązków powinien być określony w umowie, w szczególności, że stanowisko zatrudnienia nie koniecznie się z tym zgadza. Trzeba to doprecyzować w izbie, bo być może komisja kwalifikacyjna to zaakceptuje.

 • Dariusz

  Dzień dobry, jestem zatrudniony na umowę zlecenie, nie mam tam określonych godzin.

  1.Czy to wszystko może być rozliczane na podstawie zbiorczego zestawienia praktyki budowlanej?
  W umowie także mam zapis:

  „1.ZLECENIE BĘDZIE POLEGAŁO NA WYKONYWANIU OBLICZEŃ I RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH
  2. ZLECENIE BĘDZIE WYKONYWANE W GODZINACH DOWOLNIE WYBRANYCH PRZEZ Z-BIORCĘ I BEZ NADZORU
  Z-DAWCY”

  2. Czy drugi punkt nie będzie problemem? Wszystko jest wykonywane pod nadzorem uprawnionej osoby, która zaświadczy to, ale taki zapis w umowie jest i nic z tym nie zrobię.

  3. Jeśli pracuję przy wykonywaniu obliczeń i rysunków konstrukcyjnych to muszę być wymieniony w projekcie? Czy wystarczy samo poświadczenie przez uprawioną osobę?

  • uprawnienia

   Witam.
   1. Zbiorcze zestawienie wystarczy, oczywiście przy praktyce wykonywanej po 09.2014 roku. Przy wcześniejszej praktyce obowiązywały Książki praktyk.
   2. Jeżeli komisja kwalifikacyjna sprawdzi taką umowę to prawdopodobnie będzie miała zasadne obiekcje, bo zaświadczenie odbycia praktyki nie będzie się pokrywało z zapisami umowy…
   3. Praktykant przy praktyce projektowej musi być wpisany w projekcie. Albo w tabelkach, albo w tekście projektu musi być wymieniony.

 • Dawid

  Dzień dobry,

  czy jeżeli u jednego projektanta pracowałem nad kilkoma obiektami budowlanymi to czy powinienem dla każdego z nich wypisać oddzielne oświadczenie do odbytej praktyki?
  Ponieważ w oświadczeniu jest do wypełnienia pole: nazwa obiektu budowlanego.
  Czy mogę tam napisać: tak jak w zestawieniu lub napisać nazwy kilku obiektów na jednym oświadczeniu?

  Pozdrawiam

  • uprawnienia

   Witam.
   Jeżeli te obiekty były opracowywane ciągiem, bez przerw czasowych między nimi, to można je wpisać na jednym oświadczeniu. Powinien Pan zasięgnąć jeszcze języka u Komisji Kwalifikacyjnej w Pana OIIB dla pewności. Wypisanie kilku oświadczeń nie zajmuje dużo czasu, a zawsze może być z tym mniej ewentualnego problemu.

 • Problem z podpisem

  Dzień dobry,
  pracuję w firmie projektowej. Dwóch moich współpracowników odchodząc z firmy chciało podpisy na oświadczeniu o odbyciu praktyk. Szef (projektant) nie podpisał im tego, twierdząc że nie dokończyły ostatniego projektu (w żadnym z tych przypadków „niedokończony” projekt nie był wpisany na oświadczeniu). Czy jest jakaś możliwość, aby zmusić pracodawcę do podpisania takiego oświadczenia? Chcę odejść z pracy, a nie chcę stracić udokumentowania dwóch lat mojej pracy.

  • uprawnienia

   Witam. Bycie opiekunem praktyki jest dobrowolne, i opiekun oświadcza to swoimi danymi i podpisem w Oświadczeniu. Nie ma możliwości aby nakazać mu tego, jest to jego wola.

 • uprawnienia projektowe

  Witam.

  Mam pytanie odnośnie praktyki projektowej w specjalności sanitarnej. Czy jeżeli wykonywałem jakiś projekt np miesiąc, a nie został on złożony do pozwolenia na budowę, ponieważ inwestor wycofał się z inwestycji, to czy taki miesiąc praktyk można zaliczyć? Konieczne jest podawanie numeru decyzji o pozwolenie na budowe?

  Pozdrawiam

  • uprawnienia

   Witam. Można dokumentować taki projekt jako praktykę do uprawnień. Musi on być skończony i podpisany przez projektanta.

 • Piotr

  Witam serdecznie,
  Mam problem z określeniem momentu od kiedy mogę liczyć okres trwania praktyki na budowie.

  Pracuję obecnie na stanowisku Inżynier Budowy od 1 lipca 2016 do dzisiaj tj 18.07.2019 (łącznie 3 lata).
  Natomiast moją pracę zacząłem w trakcie studiów 1 stopnia, które skończyłem (tytuł inżyniera) dopiero w marcu 2018 (studia rozpocząłem w 2012 roku).
  Podsumowując:
  – licząc od uzyskania tytułu inżyniera moja praktyka trwa rok i 4 miesiące
  – licząc od rozpoczęcia pracy w trakcie studiów (umowa o pracę, ciągle na budowie) moja praktyka trwa 3 lata

  Czy w związku z tym mogę się już starać o uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń?

  • uprawnienia

   Witam.
   Praktykę można zacząć naliczać po skończeniu trzeciego roku studiów. W tym momencie potwierdzona praktyka będzie jeszcze zbyt krótka aby pomyślnie przejść przez jej weryfikację.

 • Pytania o uprawnienia

  Dzień dobry. Będę zdawać egzamin na uprawnienia projektowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

  1. Czy pełnienie funkcji asystenta kierownika budowy będzie liczone do praktyki na budowie?
  2. Praktykę projektową odbyłam w firmie u męża, nie miałam żadnego etatu, umowy zlecenie, umowy o dzieło. Jestem wpisana w tabelkach w każdym projekcie. Czy komisja może zakwestionować mi taką praktykę?

  • uprawnienia

   Witam.
   1. Tak.
   2. Będzie zaliczona, mąż będzie pełnił rolę patrona praktyki, a ona nie wymaga formalnego związania z taką osobą.

 • Patryk

  Dzień dobry,
  pełnienie jakich funkcji na budowie w przypadku inwestycji w domkach jednorodzinnych (prace związane z C.O woda, kan, gaz) będzie pozwalało mi starać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń? Jest to tylko asystent kierownika budowy?
  Drugie pytanie to czy praca przy tak małych obiektach będzie mnie kwalifikować do uprawnień czy muszę brać udział przy większych inwestycjach?

  • uprawnienia

   Witam.
   Jeżeli cała praktyka będzie się składała tylko z takich obiektów to część tych robót może zostać odrzucona. Stanowisko asystenta kierownika budowy powinno wystarczyć.

 • Marek

  Witam! Czy pełnienie funkcji inżyniera budowy przy realizacji inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia również liczone są do praktyki zawodowej? Realizuję zazwyczaj roboty wygrane w zamówieniach publicznych w branży sanitarnej. W zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej muszę podać numer decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie, a niestety żadna z inwestycji takowej nie ma.

 • Rafał

  Dzień dobry,
  Mam pytania odnośnie wypełnienia zbiorczego zestawienia praktyki starając się o uprawnienia wykonawcze w branży drogowej.
  1. Pracowałem przy wykopach i nasypach, umocnieniach rowów, wykonywaniu odwodnienia drogi (ścieki skarpowe, trójkątne), robotach brukarskich, humusowaniu. Czy mogę przedstawić wszystko w jednym punkcie po przecinku czy każdą z robót muszę rozbić na oddzielne punkty (kopiować wiesze z danymi budowy i zmieniać tylko typ robót: pkt. 1 – nasypy/wykopy, pkt.2 – umocnienie rowów, itd.). Czy trzeba wykazywać zakres tych robót (nasyp od km …… do km ……) czy zadanie na którym się pracowało wystarczy?
  2. Okres trwania praktyki. W przypadku kiedy mogę „zbić” wykonywane roboty nie ma problemu, natomiast jeśli trzeba je wyszczególnić wiadomo że te roboty się ze sobą przeplatały przez większą część budowy. Czy mogę zrobić to w ten sposób że pisać w każdym wierszu taki sam czas trwania praktyki (np. 01.09.2018 – 30.04.2019) a dopiero w kolumnie „łączna ilość tygodni odbytej praktyki” wykazywać ilość tygodni spędzonych na danej robocie? (np. wykopy/nasypy: czas praktyki 01.09.2018 – 30.04.2019 – 16 tygodni; umocnienia rowów: czas praktyki 01.09.2018 – 30.04.2019 – 6 tygodni, itd.)

  • uprawnienia

   Witam.
   1. Należy wpisać nazwę obiektu, jego dane, oraz charakterystyczne informacje dotyczące budowli, np. długość, klasę drogi, wysokość nasypów. Nie trzeba wymieniać dokładnie zakresu robót, a jedynie jego tym np. nie pisać ilości rowów i odwodnień, a tylko informację, że te odwodnienia są.
   2. Czas praktyki czyli łączny okres w jakim Pan pracował na tym zadaniu (bez podziału na rodzaj robót), natomiast łączna ilość tygodni to ilość tygodni w tym czasie na zadaniu jaka jest zaliczona do praktyki wyłączając z tego czasu urlopy, przestoje w pracy, wykonywanie robót nie kwalifikujących się do praktyki.

 • suchy

  Witam, bardzo proszę o informację czy pracownik w Urzędzie Gminy na stanowisku ds. budowy i utrzymania dróg, może ubiegać się o uprawnienia budowlane? Czy Wójt Gminy jako pełniący funkcję zarządcy dróg gminnych, ale nie posiadający uprawnień budowlanych może potwierdzić praktykę, która będzie akceptowana w izbie? Jak powinno wyglądać oświadczenie Wójta? Z góry bardzo dziękuję za udzielenie informacji.

  • uprawnienia

   Witam. Jako pracownik techniczny zarządcy infrastruktury może Pan się odbywać praktykę budowlaną, oczywiście przy czynnościach kwalifikujących się do praktyki (wymagających samodzielnych funkcji technicznych np. przebudowy i remonty dróg) jednak osobą potwierdzającą praktykę może być tylko i wyłącznie osoba z uprawnieniami budowlanymi w danej specjalności bez ograniczeń. Jeżeli Wójt takich nie posiada to nie może on potwierdzić Panu praktyki.

 • KP

  Witam, jestem kierownikiem projektu dużych inwestycji mostowych i drogowych w zarządzie dróg wojewódzkich. Moja praca polega na stałej współpracy z kierownikami budowy i inspektorami nadzoru, w zasadzie na stałym nadzorowaniu całego procesu budowy.
  1. W jaki sposób należałoby opisać charakter pełnionych czynności? Czy izby w ogóle zakwalifikują taką praktykę (czas wydłużony dwukrotnie)?
  2. Kto miałby potwierdzić taką praktykę? Mój przełożony nie posiada uprawnień, zatem inny pracownik zarządu? Wyjaśnię, że daną budową zajmuje się tylko ja, więc czy nie będzie problemem, że ta osoba zajmuje się innymi budowami? Kierownik budowy zatrudniony jest w firmie Wykonawcy, zatem odpada.
  Z góry dziękuję za udzielenie informacji.

  • uprawnienia

   Witam.
   Teoretycznie opiekunem praktyki powinna być osoba z którą praktykant ma stały kontakt, aby ta mogła dopilnować jakości zdobywanej wiedzy na praktyce (oczywiście pełniąca funkcje techniczne na budowie). Jeżeli Pana zadania sprowadzają się do kontroli i nadzoru nad budową to ciężko traktować Kierownika Budowy jako opiekuna, którego Pan nadzoruje. Czy w ZDW na tym odcinku nie pracuje osoba zajmująca się diagnostyką techniczną dróg z uprawnieniami i również nadzorująca budowę, uczestnicząca w odbiorach? Opiekunem powinna być osoba z ZDW powiązana w jakiś sposób z tą budową/odcinkiem. Wtedy praktyka mogłaby być traktowana bardziej jako praca u zarządcy infrastruktury – czas praktyki wydłużony dwukrotnie.

   • KP

    Teoretycznie znalazłaby się osoba uczestnicząca w odbiorach, jednak czy to nie za luźne powiązane z daną budową? I ewentualnie jak opisać w zbiorczym zestawieniu praktyki jej funkcje?
    Czyli podsumowując odpowiedź – jest szansa na uznanie takiej praktyki przy szczegółowym opisie czynności pod warunkiem znalezienia odpowiedniego opiekuna praktyki?

    Może ktoś na forum znajdował się w podobnej sytuacji – starał się o uzyskanie uprawnień pracując u zarządcy dróg i mógłby się podzielić doświadczeniami? Pozdrawiam.

    • uprawnienia

     Tak, praktyka taka jest możliwa, ale musi być „odpowiedni” opiekun. Powiązanie musi być na tyle silne aby móc wykazać, że ta osoba pracowała z Panem. W zakresie zadań Kierownika Kontraktu są zadania czynnego uczestnictwa w procesie budowlanym także nie widzę przeszkód.

 • Aleksandra

  Witam.
  1. Czy będą zaliczone praktyki, jeśli nie byłam wpisana w tabelkach w projektach, ale bezpośrednio brałam udział w ich wykonaniu i opiekun może to potwierdzić?

  • uprawnienia

   Witam. Różne izby różnie praktykują. Niektóre wymagają aby był wpis w tabelce albo jako informacja w projekcie, a niektórym wystarczy oświadczenie opiekuna praktyk. Radzę dowiedzieć się o to we własnej izbie.

 • Jarosław

  Szanowni Państwo

  Prowadzę firmę instalacyjną z branży instalacji elektrycznej, sam nie posiadam uprawnień budowlanych dlatego do realizacji zatrudniam osoby posiadające stosowne uprawnienia na różnych zasadach ( umowa zlecenie, umowa z działalnością prowadzoną przez kierownika ).
  1. Proszę o informację czy taka zależność umożliwi zakwalifikowanie praktyki – na co dzień przebywam na realizacji którą się zajmuję, na tej budowie przebywa również osoba posiadająca stosowne uprawnienia.
  2. Praktyka ma trwać określony czas jednakże nie zawsze jest tzw. ciągłość robót, np roboty zostały rozpoczęte 2 stycznia – trwały do 30 czerwca, później od 14 lipca do 15 grudnia – czy na podstawie takich zapisów zaliczona będzie roczna praktyka na budowie.

  • uprawnienia

   Witam.
   Opisane przez Pana sytuacje będą kwalifikowane jako praktyka budowlana. W zbiorczym zestawieniu należy podać zakres dat z realizacją danych zadań i tylko z tych dat zliczać okres czasu.

 • Basia

  Dzień dobry, skończyłam studia o specjalizacji kubaturowej, teraz pracuję w firmie gdzie budujemy drogi. Czy pomimo, że nie skończyłam specjalizacji drogowej, mogę ubiegać się o uprawnienia w tej specjalizacji?

 • Martyna

  Dzień dobry,
  Jak wygląda liczenie czasu praktyk w przypadku, gdy jestem zatrudniona na część etatu? Czy wówczas praktyka powinna być odpowiednio wydłużona czy dla komisji liczy się głównie to, przez jaki okres byliśmy zatrudnieni?

  • uprawnienia

   Dzień Dobry. W zbiorczym zestawieniu należy napisać na jaką część etatu była Pani zatrudniona i odpowiednio do tego należy wydłużyć wymagany czas praktyki.

 • Andrzej

  Dzień dobry. Opiekunem praktyki był mój ojciec. Mam podpisane przez niego wszystkie dokumenty wymagane do uprawnień. Niestety ojciec zmarł w listopadzie 2020 roku. Czy to ma wpływ na na proces kwalifikacji i co ewentualnie powinienem zrobić w tej sytuacji. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Damian

  Dzień dobry,
  Potrzebuję udokumentować praktykę zawodową do ograniczonych uprawnień budowlanych konstrukcyjnych. Czy by wypełnić cały okres praktyk mogę skorzystać z ‚patrona’? Czy musi być też kierownik praktyk?

  • uprawnienia

   Witam.
   Patron może potwierdzić praktykę tylko „do projektowania”. Dla praktyki „do kierowania robotami budowlanymi” musi być opiekun praktyki, nie patron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *